Hvad er ergonomi?

hvad er ergonomi

 

Definitionen på ergonomi

Ergonomi kommer af det græske ord “ergon”, der betyder “arbejde” og “nomi”, der er afledt af “nomos”, som betyder “kyndig” og bruges til at betegne en videnskab. Dermed er ergonomi videnskaben om arbejdsforhold/arbejdsstillinger. Erkendelser og viden om teori og praksis har til formål at forebygge og udbedre eventuelle skader, der kan forekomme gennem ensformige arbejdsprocesser og tunge løft. Der er særligt statisk arbejde, som kan føre til kroniske muskelsmerter.

 

Hvorfor er computer ergonomi vigtigt?

Den rette computer ergonomi på arbejdspladsen er central for at forebygge eventuelle skader, der kan opstå gennem mange timers monotont, sidestillede arbejde i den samme position, hvor kun de samme muskler aktiveres dag ud og dag ind. Forebyggelse sker gennem kendskab og anvendelse af korrekte arbejdsstillinger og det rigtige tilbehør, som sikre, at kroppen ikke spændes i en uønsket facon.

Særligt i en tid hvor mange af os kan se frem til et uendeligt antal timer foran arbejdscomputer helt frem til den nuværende, forhøjede pensionsalder kan computersmerter og gener skabt af dårlige arbejdsstillinger blive et stort problem. Netop derfor er det centralt at både du og din arbejdsgiver har kendskab til og fokus på ergonomi i forbindelse med arbejdet foran computere.

 

Hvordan undgår man nedslidning af kroppen?

Når du dagligt udføre ensidigt, gentaget arbejde foran computer, slides kroppen på samme måde som ved anden fysisk aktivitet. Derfor bliver arbejdsgivere nødt til at prioritere mennesket og sætte deres medarbejderes ve og vel højt. I første omgang kræver det et fornuftigt arbejdsmiljø med muligheden for et hæve-sænkebord og en stol, som har de rette indstillingsmuligheder.

Desværre er ingen stole så gode, at de kan redde ryggen fuldstændig – og slet ikke, hvis uheldet allerede er ude. Dertil er det heller ikke en god idé at stå op hele dagen, da dette også kan have fysiske konsekvenser for dine fødder og ankler. Hvis vi ikke alle skal ende med at rende krumryggede rundt, bliver vi nødt til at være mere detaljeorienteret og huske hinanden på at opretholde de gode arbejdsstillinger, hvilket kræver oplysning og udbredelse af informationen. Netop det finder du på Computersmerter.dk.

 

Lyt til din krop

Arbejder man med en computer til daglig enten siddende eller stående, er der stor sandsynlighed for, at man oplever ømme og trætte muskler og led. Problemet er, at mange af os ikke ved, hvordan kroppens signaler lyder, førend det er for sent. Ligeledes er det også forståeligt, at man ved første øjekast ikke helt forstå sammenhængen mellem ensformige arbejdsprocesser og muskelsmerter. Lige netop af den grund bliver du nødt til at have kendskab til ergonomi og kroppens egne signaler. Når du ved, hvad der er bedst for din krop, kan du lettere tage vare på den.

Skriv en kommentar